Тернопільська обласна наукова медична бібліотека


     Психічне здоров’я - один з прямих показників здоров’я, найважливіша складова високого рівня якості життя. Високий рівень психічного здоров’я населення є важливим фактором соціальної єдності, продуктивності праці, громадського спокою, стабільності оточуючого середовища, що сприяє зростанню економічного розвитку суспільства.

     Підлітки - ризикова група щодо виникнення граничних психічних порушень. Особливим у формуванні відхилень у стані здоров’я дітей є соціально-економічні чинники. Поглиблене вивчення впливу матеріального стану сім’ї на здоров’я дітей вказує на виникнення психологічної напруги, неадекватне харчування і, як наслідок, погіршення здоров’я - часті неврологічні розлади, тенденції до патології. Хронічна психотравмуюча ситуація в сім’ї, психічна, соціальна дезадаптація серед підлітків, які виховуються в негативних сімейних обставинах, обумовлюють формування у дітей психосоматичні розлади. 

     Проблеми адаптаційних можливостей у осіб із психічними розладами вивчалися численними науковцями. Незважаючи на стрімкий розвиток фармацевтичної галузі, медикаментозне лікування не завжди дає бажані результати. Через це продовжується пошук на впровадження нових немедикаментозних методів терапії.

     На сьогодні все більшої актуальності набуває такий вид реабілітації, як арт-терапія або лікування мистецтвом. Це використання засобів мистецтва для передачі почуттів та інших проявів психіки людини. Арт-терапія - не стільки лікування, скільки поширення в людині власної креативності, гармонізація та розвиток особистості, що допомагає при вирішенні проблем. На сьогодні ця терапія набуває все більшого поширення. До роботи залучається не лише образотворче мистецтво, але й музикотерапія, танцювальна терапія, драматерапія, етнотерапія, ліплення, пластика.

    Творча діяльність - це реабілітаційні заходи, направлені на те, щоб допомогти отримати доступ до ресурсів своєї психіки, навчити адекватно справлятися з хворобливими переживаннями, відчуттями і проблемами, оволодіти навиками самоконтролю.

     Поняття психічного здоров’я та психологічного комфорту стали предметом розгляду на багатьох міжнародних конференціях.