Тернопільська обласна наукова медична бібліотека


Тернопільська обласна наукова медична бібліотека запрошує до перегляду:

1. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини". Даний протокол розроблений на основі адаптованої клінічної настанови "Передача ВІЛ від матері до дитини", яка грунтується на принципах доказової медицини з урахуванням сучасних міжнародних рекомендацій, відображених у клінічних настановах - третинних джерелах.

2. "Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини: адаптована клінічна настанова, заснована на доказах". Основною метою клінічної настанови є обгрунтування ефективних технологічних підходів до надання якісної медичної допомоги з питань ППМД, full bio here надання лікарю та пацієнту в прийнятті обгрунтованого рішення щодо вибору методу профілактики. Рекомендації стосуються всіх етапів та рівнів надання допомоги при ВІЛ-інфекції, включаючи тестування, догляд та лікування.