Тернопільська обласна наукова медична бібліотека


image1Бібліотека...Тиша...
Тут книги розумні спокійно живуть
У тихій величній світлиці,
А двері широко відкриті ведуть
До знань золотої скарбниці.
Корифеї медичних наук
У тиші говорять із нами,
В книжках - відкриття цих великих людей,
Думки, що хвилюють віками.

 

 

 

           Тернопільська обласна наукова медична бібліотека була створена в травні 1945 року, але перші відомості про функціонування обласної медичної бібліотеки були зафіксовані в жовтні 1945 року. Бібліотеку було відкрито в невеличкому приміщенні площею 30 кв. м. по вул. Князя Острозького. Це були дві невеликі кімнатки в двоповерховому будиночку. Перше приміщення бібліотеки, як на той повоєнний час, коли в Тернополі було дуже мало вцілілих будинків, було досить привітне. Туди часто навідувалися медпрацівники міста. В бібліотеці існував читальний зал зі старовинними меблями, невеличкий фонд, який розміщувався у шафах, виставки нової періодики, старовинної літератури, подарованої лікарями міста та деякими бібліотеками України. На день відкриття бібліотеки її фонд склав 365 екземплярів літератури, з якої 348 екземплярів – медичної, 11 екземплярів літератури з біології та 6 екземплярів суспільно-політичної літератури.

      Щорічно зростав фонд бібліотеки. В 1949 році бібліотека комплектувалась з десяти різних джерел, отримувала літературу з книжкових магазинів різних міст країн (Москви, Ленінграда, Києва, Харкова, Ростова-на-Дону), через відділи «Книга Поштою». Багато літератури обласній медичній бібліотеці в перші роки її діяльності подарували наукові медичні бібліотеки з Харкова, Москви, Ленінграда, Львова.

       З кожним роком зростали книжково-інформаційні фонди бібліотеки, розширювалася географія зв’язків у справі комплектування фондів. Отримували також періодику з Польщі, Болгарії, Угорщини, США, Англії, Чехословаччини.

   В багатолітню історію бібліотеки вписались різні періоди та етапи розвитку й діяльності. Були роки підйому, спаду й активації роботи. 

          Особливо важливий період в роботі настав в кінці 50-х на початку 60-х років, коли значно збільшився фонд бібліотеки за рахунок придбання нової медичної літератури та виписки періодичних видань. Значно розширились каталоги, оформлено ряд тематичних нових картотек. Збільшився контингент читачів — науковців, студентів медичного інституту, який відкрився в Тернополі в 1957 році.

   Дуже ускладнювало роботу відсутність відповідного спеціального приміщення для книгозберігання. За всю історію бібліотеки шість раз доводилось переміщувати книжковий та журнальний фонди з одного приміщення в інше, котрі виділялись тимчасово, на кілька років.

  Великим багатством інформаційно-методичного фонду обласної медичної бібліотеки користувались тисячі читачів. Серед них науковці, практичні лікарі, студенти медичного інституту та медичних училищ, сільські медики, інтелігенція міста й області, спеціалісти різного фаху, педагоги.

   На даний час бібліотека розміщена в центрі міста по вул. Руській 29-31, на першому поверсі в одному з будинків, де зберігся довоєнний архітектурний стиль. У бібліотеці функціонують два читальні зали та чотири відділи: обслуговування читачів, інформаційно-методичний відділ, відділ комплектування і обробки літератури та відділ книгозберігання.

   Фонд становить близько 20 000 примірників.

  Сьогодні Тернопільська обласна наукова медична бібліотека з колективом кваліфікованих спеціалістів привітно зустрічає і дбає про своїх відвідувачів та прагне до подальшого покращення бібліотеки. Оскільки споживачами послуг, що надає цей заклад, є спеціалісти усіх медичних фахів та напрямів, персонал бібліотеки підтримує тісні контакти з усіма лікувальними закладами області. Працівники опрацьовують усі новинки у медичній сфері, описують нові статті, за цим матеріалом створюють списки, які розсилають електронною поштою до обласних та районних лікарень. Так, кожен фахівець, може знайти собі потрібну статтю і замовити її в бібліотеці.

      Тернопільська обласна наукова медична бібліотека тісно співпрацює з Національною медичною бібліотекою, що у Києві та обласними медичними бібліотеками і отримує необхідну літературу, аби задовольнити потреби нашого користувача. І тішить, що наші медики таки читають, прагнуть самовдосконалення та професійного зросту.